fbpx

AS Medisfäär patsientide rahulolu uuring 2020.a.

Home » AS Medisfäär patsientide rahulolu uuring 2020.a.

Erakliiniku AS Medisfäär patsientide rahulolu uuring 2020 eest

AS Medisfäär patsientide rahulolu uuring viidi läbi 2020 – 2021 aasta alguses eesmärgiga selgitada välja patsientide rahulolu kliiniku tervishoiuteenustega 2021 aastas.

  1. Küsitlusleht:

AS Medisfäär töötajate poolt on kliiniku patsientidele jagatud küsitlusleht, kus toodi välja peamised küsimused patsientidele, mis meie hinnangul annavad üldist ülevaate kas meie kliiniku patsiendid on kliiniku pakutavate tervishoiuteenustega rahul.

Uuringu läbiviimiseks kasutati küsitluslehe paberkandjal (eesti keeles ja vene keeles). Küsitluse viis läbi kliiniku registratuur vastavalt kliiniku juhatuse liikme eelnevale juhendamisele. Patsiendid täitsid ankeedid kohapeal arsti vastuvõtule tulles.

Andmesubjekti, ehk patsiendi isikuandmete andmete kaitse eesmärgiga, küsitlusleht on anonüümne. Vastamine oli vabatahtlik.

 

  1. Facebook, Instagram jm interneti allikad.

2.1. Kliiniku personal kogu aeg sirvib interneti allikaid (Facebook, Tervisetrend jne) inimeste arvamuste väljaselgitamise eesmärgiga meie kliiniku spetsialistide suhtes.

2.2. AS Medisfäär on sotsiaalmeedias – Facebook ja Instagram leheküljed, kus patsiendid avaldavad oma arvamusi ja esitavad küsimusi.

 

  1. Kaebuste ja ettepanekute register.

Kliiniku registratuuris on kaebuste ja ettepanekute register (raamat), kus registreeritakse kõik saabunud kaebused ja ettepanekud.

 

  1. Patsientidega suhtlemine

Patsientide rahulolu uuringu tulemused

4.1. Küsitlusleht

Küsitluslehed olid kättesaadavad registratuuri ootesaalis. Täidetud küsitluslehti tagastati kokku 57 inimest (33 vene keeles ja 24 eesti keeles).

Kokku vastanuid – 61 inimest

 

Vastanud on peamiselt vanuses 20 kuni 50 aastat. Vastanud on peamiselt naistsoost.

Nõustumine järgmiste väidetega:

Kliiniku töökorraldusega on:

Täielikult rahul – 43 inimest

Rahul – 14 inimest

Absoluutselt ei rahulda – 0 inimest

Teenuste üldise kvaliteediga on:

Täielikult rahuldatud – 43 inimest

Üldiselt rahuldatud – 14 inimest

Ei ole absoluutselt rahul – 0 inimest

Arstide abiga on rahul:

Täielikult – 51 inimest

Üldiselt – 6 inimest

Absoluutselt mitte – 0 inimest

4.2. Facebook jm interneti allikad.

Kliiniku personal kogu aeg sirvib interneti sotsiaalmeedia allikaid (Facebook, Instagram, Tervisetrend, Google jne) inimeste arvamuste väljaselgitamise eesmärgiga meie kliiniku spetsialistide suhtes. Inimesed jätavad kommentaarid ja oma arvamused meie Facebooki ja Instagrami lehekülgedes, samas igasugustes FB gruppides ja portaalis Tervisetrend eriarstide kohta.

Peamiselt kommenteeritakse meie kliiniku günekoloogia ja sünnitusabi ja üldnarkoosis hambaraviga seotuid teemasid.

Interneti allikates leitav informatsioon on positiivne ja annab väga hea hinnangu meie spetsialistide töö kvaliteedile.

 

5. Kaebuste ja ettepanekute raamat.

Kliiniku registratuuris on kaebuste ja ettepanekute register, kus registreeritakse kõik saabunud kaebused ja ettepanekud.

 

2020 aasta eest ei ole kaebuste ja ettepanekute registris ühtegi kirjet.

 

Kaebuste lahendamise kord on väljatoodud meie kliiniku veebilehel ning meie patsiendid saavad alati kas helistada või kirjutada meile, kui on kaebusi või ettepanekuid.

 

6. Patsientidega pidev suhtlemine

Erakliinik Medisfäär töötab aastast 1995. Selle aja jooksul on meil välja kujunenud oma patsientide ring, kellega meie kliiniku personal alati kontakteerub ja kes avaldab oma arvamuse kliiniku töökorraldusest suuliselt, meeldiva vestluse käigus. Patsiendid ütlevad oma soovitusi ja ettepanekuid arstidele, registratoritele, õdedele, kes omakorda annab patsientide soovidest teada kliiniku juhatusele.

Tulemused

Läbiviidud patsientide rahulolu uuring erinevatest allikatest (küsitlusleht, interneti allikad,  sotsiaalmeedia, kaebuste ja pakkumiste register), näitab, et meie kliiniku patsiendid on kas täielikult või üldiselt pakutud tervishoiuteenustega, kliiniku töökorraldusega ja arstiabiga rahul.

Läbiviidud küsitluses osalenud patsiendid ei väljendanud oma rahulolematust teenuste kvaliteedi osas. Suurem osa vastajaid (80%) on täielikult rahul, 20% on üldiselt rahul, rahulolematuid ei ole.

Interneti allikates kiidavad inimesed heaks meie kliiniku eriarste.

Kaebuste ja ettepanekute registris ei ole 2020 aastas ühtegi kaebuse registreeritud, mis annab aluse eeldada, et meie kliiniku patsiendid jäid kliiniku teenustega rahule.

Meie patsientidega pidev suhtlemine annab meile kõige rohkem tulemusi, kuna meie kliiniku töö baseerub keskendumisel patsiendile ja meie kuulame meie patsiente alati tähelepanelikult ja võtame tarbele patsientide konstruktiivseid ettepanekuid

Kokkuvõte:

Läbiviidud erinevate allikate uuring ja meie patsientidega pidev suhtlemine näitab, et kliiniku patsiendid jäävad endiselt meie kliiniku osutavate tervishoiuteenustega rahule. Kliiniku plussidest on hinnatud võimalus kiiresti arsti vastuvõtule saada, kompetentsed ja tähelepanelikud arstid, abivalmis personal ja mugav asukoht.

Küsitlus näitas et patsiendid peamiselt käivad meie kliiniku günekoloogide ja hambaarstide juurde vastavalt vajadusele ja on meie kliinikust teada saanud oma sõpradelt või tuttavatelt.

Vaatamata sellele, et patsiendid on niigi rahul, kliinik kogu aeg areneb ja laieneb oma võimalusi, et pakkuda uusi teenuseid ja tagada meie patsientidele olemasolevaid tervishoiuteenuseid veelgi parima kvaliteediga.

Kliiniku atmosfäär, ruumid, seadmed, töökorraldus – kõik mängib rolli ja mõjub koos.