Facebook   Instagram  Русский | Eesti | English | Suomi

KAEBUSTE LAHENDAMISE KORD

Kaebuste ja ettepanekute vastuvõtmise kord


Meie kliiniku personal teeb kõik endast oleneva, et kiirelt ja tõhusalt pakkuda meie kliiniku patsientidele tervishoiuteenuseid. Vaatamata sellele, juhtub ka lahkhelisid või patsiendil on kliiniku töö parandamise suhtes ettepanekuid.
Oleme siiralt tänulikud kõigile kes on meie kliiniku teenuste, meie arstide või personali liikme kohta oma arvamuse avaldab.

Kui Teil on küsimusi, ettepanekuid või kaebusi võtke meiega ühendust:

- e-posti teel aadressil info@medisfaar.ee;
- kliiniku tegevdirektoriga Anastassia Berngardt, aadressil anastassia@medisfaar.ee;
- kliiniku vanemarstiga Galina Gattšenko, aadressil: gattsenko@medisfaar.ee (kliiniku arstide pädevusega seotud kaebused);
- telefoni teel registratuuri 6530 133, 66 23 700;
- Esitage kirjalik kaebus kliiniku registratuuris olevas kaebuste ja ettepanekute registris või kirjutage eraldi lehel ja jätke see kliiniku registratuuri aadressil Tuukri 58, Tallinn;

Kaebuste lahendamise kord ja vastamise tähtaeg

Meie eesmägiks on lahendada patsiendi kaebuse nii kiiresti kui on võimalik, nii et patsient saaks viivitamata vastuse tema küsimusele.
Reeglina hakkame kohe kaebust läbivaatama ja vastame teile samal päeval, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul. Kui kaebus vajab eraldi uurimist või asjaolude põhjalikumat selgitamist ja kaebusele ei ole võimalik vastata selleks tähtajaks, sellest informeeritakse kaebuse esitajat. Igal juhul kaebusele vastatakse 30 päeva jooksul;
Kui kaebus on suunatud mõne personali liikme vastu, talle sellest teatakse ja kaebustega tutvustatakse, et ta saaks välja tuua omapoolse seisukoha ja anda selgitusi.

Kaebusi mis on seotud meie kliiniku arstide pädevusega vaatab läbi kliiniku vanemarst Galina Gattšenko kõik ülejäänud - kliiniku tegevdirektor Anastassia Berngardt. Tegevdirektoril on õigus kaebuste käsitlemiseks kaasata asjatundjaid;

Hoiame Teid kaebuse lahendamisega nii kaua kursis, kuni kaebus on lahendatud ja Teie pöördumisele lahendus leitud.

Kui pakutud kliiniku juhatuse lahendus ei vasta Teie ootusele, on Teil võimalik otsuse vaidlustada või pöörduda vaidluse lahendamiseks Terviseametisse, info@terviseamet.ee, Eesti Haigekassa info@haigekassa.ee, või EV õiguskaitseorgani poole.

KONTAKT

Facebook   Instagram
REGISTRATUUR:
+372 65 30 133
+372 66 23 700
Факс: (+372) 65 30 134
E-mail: info@medisfaar.ee
Tuukri 58, 10120 Tallinn, Estonia

Medisfäär AS, Tegevusloa nr L02553